Reference izvedenih radova

 • 2003 - 2016

  Cementara Našice Hrvatska

  Godišnji ugovor – generalni remont i sanacija vatrostalnog materijala na rotacionoj peći sa pripadajućim agregatima u Cementari Našice u Hrvatskoj

 • 2003 - 2016

  Cementara Koromačno Hrvatska

  Godišnji ugovor – generalni remont i sanacija vatrostalnog materijala na rotacionoj peći sa pripadajućim agregatima u Cementari Koromačno u Hrvatskoj

  2003 - 2016

 • 2003 - 2016

  Cementara Split Hrvatska

  Godišnji ugovor – generalni remont i sanacija vatrostalnog materijala na rotacionoj peći sa pripadajućim agregatima u Cementari Split u Hrvatskoj

 • 2004

  Cementara LBC Beočin Srbija

  Generalni remont vatrostalnog materijala na rotacionoj peći sa pripadajućim agregatima u Cementari LBC Beoćin u Srbiji

  2004

 • 2009 - 2020

  Natron – Hayat d.o.o. Maglaj

  Vatrostalni radovi na sanaciji kotlova UKO-4, LUKO-4, kotao Kirka, Mimsan, Lundbergova peć, rotaciona peć, kotao na koru i dimovodnim kanalima u Maglaju

 • 2009

  Tvornica Cementa Nationakle S.A.L Lebanon

  Vatrostalni radovi na rotacionoj peći sa pripadajućim agregatima u Tvornici Cementa Nationakle S.A.L u Lebanonu

  2009

 • 2009

  Tvornica Cementa Chekkau Lebanon

  Vatrostalni radovi na rotacionoj peći sa pripadajućim agregatima u Tvornici Cementa chekkau u Lebanonu

 • 2013

  e-r-s- GmbH Njemačka

  Remont vatrostalnog ozida za spaljivanje gradskog otpada u St. Petersburg-Rusija u krugu firme Kraft Foods Rus LLC St Petersburg

  2013

 • 2010 - 2017

  ArcelorMittal Zenica

  Vatrostalni radovi na sinter mašinama br. 4, 5, i 6 u krugu DP visoka peć-Aglomeracija u Zenici

 • 2009 - 2021

  Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj

  Vatrostalni radovi na sanaciji ozida rotacione peći sa pripadajućim agregatima u krugu Tvornice cementa d.d. Kakanj u Kaknju

  2009 - 2021

 • 2010 - 2021

  JP Toplana d.d. Tešanj

  Vatrostalni radovi na sanaciji vatrostalne obloge kotlova K1 i K2 (KLM-100) u Tešnju

 • 2014

  IRM COMPANY d.o.o. Tuzla

  Rušenje i ugradnja vatrostalnog betona, termolitne opeke i keramičkog vlakna na kotlovima 3 i 4 u TE Tuzla

  2014

 • 2011 - 2014

  Termoelektrana Kakanj Kakanj

  Vatrostalni radovi na popravci oštećenog ozida Kotla bloka V u Kaknju

 • 2012 - 2021

  Termoelektrana Tuzla Tuzla

  Godišnji ugovor na sanaciji i remontu vatrostalnih radova kotlova 3, 4, 5, 6 i 7 prilikom remonta blokova 3, 4, 5 i 6 sa nabavkom materijala

  2012 - 2021

 • 2014 - 2021

  ArcelorMittal Zenica

  Vatrostalno održavanje i keramičko zavarivanje DP Koksara u krugu AMZ u Zenica

 • 2015 - 2019

  Sisecam soda Lukavac d.o.o. Lukavac

  Vatrostalni radovi na kotlu broj 8. u Lukavcu

  2015 - 2019

 • 2009 - 2021

  Fabrika cementa Lukavac d.d. Lukavac

  Godišnji ugovor na vatrostalnom održavanju rotacione peći sa pripadajućim agregatima u Lukavcu

 • 2008 - 2019

  Bimal d.d. za proizvodnju ulja

  Sanacija kotlova na mazut i biomasu u Brčkom

  2008 - 2019

 • 2015

  Rafinerija ulja Modriča a.d. Modriča

  Sanacija oštećenih dijelova goreonika G-1 i G-2 parnog kotla u Modričoj

 • 2015 - 2020

  R-S Silicon Mrkonjić Grad

  Radovi na sanaciji elektrolučnoj peći sa pratećim agregatima u Mrkonjić Gradu

  2015 - 2020

 • 2014 - 2020

  Cimos TMD Automobilska industrija d.o.o. Gradačac, Podružnica Novi Travnik

  Sanacija ozida peći na modulu 13 i 16 i sanacija ozida potisne kovačke peći u Novom Travniku

 • 2012

  ZRE Katowice S.A.

  Remont vatrostalnog ozida na kotlu br. 6 u Termoelektrani Tuzla u Tuzli

  2012

 • 2012

  Tehnopetrol d.o.o. Tuzla

  Radovi na betoniranju goreonika ugljene prašine i torketiranje dijela kanala vrelih kanala do mlinova bloka VI-2015 Mwu Termoelektrani Tuzla u Tuzli

 • 2005 - 2014

  Global Ispat Koksna industrija u Lukavcu Lukavac

  Generalni i djelimični remont kotla broj 3 u koksnoj industriji u Lukavcu

  2005 - 2014

 • 2009 - 2015

  Fabrika Aluminija Mostar

  Generalni remont topioničarskih peći, ugradnja prekrivnog materijala na postrojenjima elektrolize, vatrostalni radovi na anodnim pećima u Fabrici Aluminija u Mostaru

 • /

  Aluminijski Kombinat „Boris Kidrič“ u Podgorici Crna Gora

  Kapitalni remont i sanacija anodne peći u  Aluminijskom Kombinatu „Boris Kidrič“ u Podgorici u Crnoj Gori

  /

 • /

  EL – TO Zagreb Hrvatska

  Rušenje dimnjaka h – 85 m u EL – TO Zagreb u Hrvatskoj

 • /

  Termoelektrana Sisak Hrvatska

  Rušenje i ugradnja ozida dimnjaka h – 200 m u Termoelektrani Sisak u Hrvatskoj

  /

 • /

  Tvornica Kamen sirač Hrvatska

  Generalni remont vatrostalnog ozida sa godišnjim održavanjem dvije Krečne peći u tvornici Kamen sirač u Hrvatskoj

 • /

  Rafinerija Rijeka Hrvatska

  Generalni remont vatrostalnog ozida u Rafineriji Rijeka u Hrvatskoj

  /

 • /

  Rafinerija ulja Sisak Hrvatska

  Generalni remont ozida dimnjaka h – 200 m u Rafineriji ulja Sisak u Hrvatskoj

 • /

  „COPELAND“ Tvornica papira Belišće Hrvatska

  Generalni remont vatrostalnog ozida u „COPELAND“  Tvornici papira Belišće u Hrvatskoj

  /

 • /

  Cementna industrija Beremend Mađarska

  Sanacija vatrostalnog ozida na rotacionoj peći sa pripadajućim agregatima u Cementnoj industriji Beremend u Mađarskoj

 • 2014

  Željezara Smederevo Srbija

  Radovi na rušenju i ozidu komore za sagorjevanje na kauperu br. 1-Visoka peć i br. 2 u Željezari Smederevo u Srbiji

  2014

 • 2010

  TE – TO Zagreb Hrvatska

  Radovi na postavljanju specijalnih elemenata, rušenje i ozid na dimnjaku h-200 i h-180 m u TE – TO Zagreb  u Hrvatskoj

 • /

  Cementna industrija Pečuh Mađarska

  Sanacija vatrostalnog ozida na rotacionoj peći sa pripadajućim agregatima u Cementnoj industriji Pečuh u Mađarskoj

  /

 • /

  Beck und Kaltheuner Njemačka

  Godišnji ugovor za vatrostalno održavanje rina na visokoj peći u ArcelorMittalu Zenica u Zenici

 • /

  ArcelorMittal Zenica Zenica

  Generalni remont koračne peći  u ArcelorMittalu Zenica u Zenici

  /

 • /

  KUC Tuzla Tuzla

  Generalni remont parnog kotla u KUC Tuzla u Tuzli

 • /

  Babcock Borsing Stein Muller CZ s.r.o. Češka

  Generalni remont kotla VI u Termo elektrani Kakanj u Kaknju

  /

 • /

  Rafinerija Brega Libija

  Generalni remont reforme  Rafinerije Brega u libiji

 • /

  Konjuh Živinice Živinice

  Generalni remont parnog kotla u Konjuhu Živinice u Živinicama

  /

 • 2015

  ArcelorMittal Zenica Zenica

  Generalni remont na rušenju i ugradnji vatrostalnog ozida u jamskim pećima DP Mehanička u ArcelorMittal Zenica u Zenici

 • 2016

  Termokem d.o.o. Hrvatska

  Izrada kompletnog vatrostalnog materijala na ozidu ložišta energane u Staroj Gradišci u Hrvatsko

  2016

 • 2016

  Bosio d.o.o. Zenica Zenica

  Ugradnja vatrostalnog i izolacionog materijala na vagonu peći u livnici čelika “Jelšingrad” u Banja Luci

 • 2016

  Prevent Fad d.d. Jelah Tešanj

  Sanacija vatrostalne obloge na ulaznom dijelu kotla na paru u Fabrici Prevent fad d.d. Jelah u Tešnju

  2016

 • 2016

  Calderys GmBH Deutchland

  Generalni remont na rušenju i ugradnji vatrostalnog ozida na 100 T Žičnoj pruci „Salem“ peć u ArcelorMittal Zenica u Zenici

 • 2016 - 2017

  HeatTeQ refracoty service The Netherlands

  Radovi na sanaciji ramova koknih baterija u DP Koksara u ArcelorMittal Zenica u Zenici

  2016 - 2017

 • 2017 - 2018

  ArcelorMittal Zenica Zenica

  Radovi na sanaciji ramova koknih baterija u DP Koksara u ArcelorMittal Zenica u Zenici

 • 2017

  Termomatik d.o.o. Zenica

  Izrada kompletnog vatrostalnog materijala na tunelskoj peći u Fabrici Unis tok Kalesija u Kalesiji

  2017

 • 2017

  Montaža enim d.o.o. Tuzla Tuzla

  Sanacija vatrostalne obloge na kotlu 5 bloka 4 u Te Tuzla u Tuzli

 • 2017

  Aliacem s.r.o. Prerov Češka

  Generalni remont na zamjena opreme na objektu: Klaciner-TAD-Glava peći (Postrojenje za doziranje i sagorjevanje alternativnih goriva), zamjena opreme na objektu: Hladnjak klinkera (povečanje kapaciteta i efikasnosti) u Fabrici Cementa Lukavac d.d. u Lukavcu

  2017

 • 2017

  Termomatik d.o.o. Zenica

  Generalni remont vatrostalnog materijala na vakum peći u Fabrici NN d.o.o. Konjic  u Konjicu

 • 2017 - 2021

  Termoelektro d.o.o. Brčko

  Kapitalni remont na vatrostalnom ozidu u Kolta prilikom remonta bloka 320 MW u Rudniku i Termolelektrani Ugljevik a.d. Ugljevik u Ugljeviku

  2017 - 2021

 • 2017 - 2018

  ArcelorMittal Zenica Zenica

  Godišnji ugovor na održavanju kotlovskih postrojenja u Toplani DP Energetika u ArcelorMittal Zenica u Zenici

 • 2017 - 2018

  ArcelorMittal Zenica Zenica

  Godišnji ugovor redovnog rada vatrostalnog održavanja peći sekcije sitna pruga DP Valjaonice u ArcelorMittal Zenica u Zenici

  2017 - 2018

 • 2018 - 2021

  Radial d.o.o. Stjepan Polje Gračanica

  Sanacija vatrostalne opeke u kotlu za proizvodnju peleta u Fabrici Radial d.o.o. Stjepan polje u Gračanici

 • 2020

  „EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari „ d.o.o.

  Izvođenje radova na izradi ozida unutar kotla i pratećih postrojenja Termoelektrane Stanari

  2020

 • 2020

  KPA Unicon Bosnia d.o.o.

  Nabavka i ugradnja vatrostalnih materijala u novoizgrađenoj Toplani Zenica u Zenica

 • 2020 - 2021

  Dominion Deutchland GmmH

  Generalni remont na preziđavanju sa mašinskim radovima krajnjih vertikala na koksnoj bateriji (2 bloka-8 zidova) u ArcelorMittal Zenica, DP Koksara

  2020 - 2021

 • 2021

  BFS Kreševo d.o.o.

  Sanacija vatrostalne obloge u krečnoj peći tipa MAERZ PFR 300 t/dan u fabrici kreča BFS Kreševo d.o.o.