Kontaktirajte nas

Adresa
Kučukovići  2, Zenica Bosna i Hercegovina 72000

Kontakt
Mob: +387 61 783 442
Tel/Fax: ++387 32 240 050

Info
ID broj: 4218004490002
Registarski broj: 1103090955
PDV broj: 218004490002 U/I-787/02 KANTONALNI SUD ZENICA
Broj bankovnog računa: 3385802200056588, kod “Uni Credit Zagre-bačka banka” Zenica
Broj bankovnog računa: 1610550010040017,kod Raiffeisen banka,filijala Zenica